How to ดูแลตัวเองอย่างไรหลังดูดไขมัน

การดูดไขมันเป็นกระบวนการศัลยกรรมเพื่อความงามที่มีความเสี่ยงและต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุด สำหรับการผ่าตัดกับ หมอลูกหนู ดูดไขมันนั้น ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดไขมันว่าไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่เป็นการผ่าตัดเพื่อนำไขมันส่วนเกินออกจากสัดส่วนต่างๆ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถลดได้จากการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกาย ซึ่งอาจจะมาจากผลของฮอร์โมนเพศหรือพันธุกรรม

ผู้เข้ารับการผ่าตัดโดยหมอลูกหนู ดูดไขมัน ควรมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายของการดูดไขมัน และมีการศึกษารายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงการตรวจสอบเรื่องปัญหาสุขภาพ ที่ในกรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ การไหลเวียนโลหิตมีปัญหาตลอดจนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์จะไม่แนะนำให้เข้ารับการดูดไขมัน

แล้วการดูดไขมันควรมีวิธีดูแลตนเองอย่างไรหลังจากการผ่าตัด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น ไปดูแนวทางการดูแลตัวเองต่อไปนี้

- ไขมันหลังจากเข้ารับการผ่าตัดสามารถเพิ่มขึ้นใหม่ได้รวมถึงน้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มได้อีกถ้าหากคุณไม่มีการออกกำลังกาย ควบคุมและดูแลในเรื่องการทานอาหารให้ดี เนื่องจากการดูดไขมันจะมีผลที่ถาวรเฉพาะกับไขมันที่ได้ออกจากร่างกายไปแล้วเท่านั้น เพราะฉะนั้น หลังจากขั้นตอนการผ่าตัดเสร็จสิ้น ควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
- หลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อดูดไขมันเรียบร้อยแล้ว ทางหมอลูกหนู ดูดไขมันอาจจะมีการให้สวมชุดกระชับสัดส่วนเป็นระยะเวลา 1 – 3 เดือนเพื่อช่วยลดและควบคุมอาการบวมที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากดูดไขมัน รวมถึงต้องมีการรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งทางแพทย์จะมีการพูดคุยและแนะนำแนวทางให้แก่ผู้รักษาอย่างละเอียด
- ควรทำเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการดูดไขมันที่จะเกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น อาการบวมช้ำที่เป็นได้นานสูงสุดถึง 6 เดือน, รอยแผลเป็นจากการผ่าตัด, อาการชา และอาการอักเสบ เป็นต้น

สามารถเข้าไปดูรีวิวดูดไขมัน หมอลูกหนู เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่า >>> https://www.bodytitebangkok.com/review/