บริการ

เราให้บริการในการรับคำปรึกษาหรือแนะนำการให้บริการเกี่ยวกับตลินิกต่าง หรือการรักษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกเสริมความงาม ศูนย์ทันตกรรม 

พร้อมทั้งให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของสัตว์เลี้ยง หรือของคนก็เช่นกัน