ไหล่ติดมีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีการป้องกันอย่างไร

ไหล่ติด หรือ ข้อไหล่ติด หนึ่งในอาการผิดปกติของร่างกายที่ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถเป็นได้และยิ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีอาการผิดปกติดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่แล้วโรคหรืออาการไหล่ติดนี้จะพบในผู้ที่มีอายุ 40-60 ปีขึ้นไป ซึ่งสาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคไหล่ติดนั้นยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด แต่เราก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆ ว่าทำไมอาการไหล่ติดถึงเกิดขึ้นได้ และมีวิธีการป้องกันได้อย่างไร

 

สาเหตุของโรคไหล่ติด หรือ ข้อไหล่ติด

 

ถึงจะบอกว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการไหล่ติดได้อย่างแน่ชัด แต่สาเหตุหลักๆ ของอาการข้อไหล่ติด ก็คือ การอักเสบของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ข้อไหล่ ที่เรียกว่า เยื่อหุ้มข้อไหล่ (Capsule) ซึ่งปกติเยื่อหุ้มข้อไหล่จะมีความยืดหยุ่น สามารถขยายตัวยืดและหดตัวตามการขยับของข้อไหล่ได้ แต่เมื่อเกิดภาวะข้อไหล่ติดขึ้น เยื่อหุ้มข้อไหล่จะมีการอักเสบและหดตัวจนไม่สามารถยืดหยุ่นได้เหมือนเดิม ทำให้สามารถขยับข้อไหล่ได้ลดน้อยลง และมีอาการปวดร่วมด้วยเสมอ

โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอากาดังกล่าว ได้แก่ การกระแทกข้อไหล่แรงๆ การขยับข้อไหล่เป็นเวลานาน การอักเสบของกล้ามเนื้อเอ็นโดยรอบข้อไหล่ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้สามารถนำไปสู่การอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ได้ทั้งสิ้น เมื่อเกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ดังกล่าวก็จะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะไหล่ติด หรือข้อไหล่ติดได้

 

วิธีการป้องกันโรคไหล่ติด หรือข้อไหล่ติด

 

เนื่องจากว่าโรคไหล่ติด หรือข้อไหล่ติด สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เฉพาะแค่เพียงกับผู้ที่มีอายุ 40-60 ปีขึ้นไป ซึ่งแนวทางหรือวิธีการป้องกันอาการดังกล่าวนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีความเหมาะสม เช่น การใช้งานข้อไหล่ที่เหมาะสม ไม่ใช้งานข้อไหล่เป็นระยะเวลานานจนเกินไป ไม่ออกแรงเหวี่ยงข้อไหล่มากจนเกินไป สะบัดข้อไหล่มากจนเกินไป หรือการกระแทกข้อไหล่แรงๆ เป็นต้น และที่สำคัญนอกจากการใช้งานข้อไหล่ให้เหมาะสมแล้ว ควรหมั่นทำกายบริหารข้อไหล่อยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับข้อไหล่ และป้องกันการเกิดภาวะไหล่ติด

 

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะไหล่ติด การทำกายภาพบัด รวมไปถึงโรคร้ายอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://www.rehabcareclinic.com/