ใครบ้างที่เหมาะสมกับการทำเลสิก

ในปัจจุบันนั่น ผู้คนมากมายที่ใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจำวัน ทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุจึงจะทำให้สายตาเสียหรือดวงตามีปัญหา และยังมีคนที่สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว ตั้งแต่กำเนิด หรือช่วงวัยที่มีอายุมากขึ้น เราจึงควรศึกษาการทำเลสิกให้ถูกต้องตามวิธีและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- การทำเลสิคนั้น ผู้ที่จะทำเลสิกควรมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่ได้อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรือให้น้ำนมแก่ลูก และควรมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปีเต็ม

- ผู้ที่จะทำเลสิก ควรที่จะไม่มีโรคของกระจกตา เช่น ตาแห้งอย่างรุ่นแรง โรคกระจกตาย้วย หรือโรคที่เกี่ยวกับดวงตาชนิดอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคทางร่างกายที่มีผลกระทบต่อการหายของแผล เช่น โรค Sjogren’s หรือโรค SlE หรือโรคอื่นๆที่ทำผลต่อการขาดภูมิคุ้มกัน

- ผู้ที่จะเลสิกต้องมีปัญหาในการใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์ อันเนื่องมาจากการทำงานหรืออาชีพ กิจวัตรประจำวัน หรืองานอดิเรก ควรที่จะทำการเลสิกเพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่ง่ายและดีขึ้น และได้เพิ่มการคล่องตัวในการทำงานที่ดีขึ้น

- มีความเข้าใจในการทำเลสิคอย่างแท้จริง ว่าการทำเลสิกควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และข้อห้ามในการเลสิกแล้วนั่นมีอะไรบ้าง และการคาดหวังที่จะทำเลสิกนั่นควรเป็นความหวังในทางที่ดี และมั่นใจในกาเลสิค

เพราะฉะนั้น เราควรจะศึกษากาเลสิกแบบถูกต้องตามวิธี ก่อนตัดสินใจทำก็ควรหาข้อมูลศูนย์เลสิกที่น่าเชื่อถือ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีริวิวมากพอสมควร หรือติดต่อที่ ศูนยเลสิคครบวงจร Laser Vision เพราะที่นี้เป็นศูนย์ทำเลสิคที่ให้บริการมาเป็นเวลานาน มีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย