บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาของสัตว์เลี้ยง หรือไม่ว่าจะเป็นการรักษาของคน รวมทั้งการรักษาด้าสุขภาพฟัน สุขภาพร่างกาย หรือรวมไปถึงการทำศัลยกรรม หรือการเสริมความงาม

โดยจะแนะนำคลินิก หรือศูนย์ทันตกรรม หรือศูนย์เสริมความงาม เป็นต้น

(TH) There are many types of parasites that are found in the GI tract of cats and dogs. Worms such as roundworms, whipworms, and hookworms are very common in almost all parts of the world. These parasites shed their infective eggs in the pet's stool and contaminate the environment; some eggs can live on yards or fields for years. The eggs are ingested by the pet and the life cycle is completed...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:49

(TH) “Age is not a disease.” Older or senior cats go through many of the same health changes as people do, e.g., weight loss or gain, change in appetite and behavior, inappropriate elimination, decrease in vision or hearing, hair loss, persistent coughing or gagging, joint pain, and blood circulatory changes. Alert your veterinarian to these or other changes in your cat’s health.The gradual...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:48

(TH) Excess weight is a serious health problem for cats and is common in many countries. The two main causes of obesity are too much food and too little exercise. Other contributing factors can be due to hormonal influences, certain genetic factors, and other disease processes.If you cat is carrying extra weight, it can:Increase the risk of heart disease by forcing the heart to work harder....

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:47

(TH) It’s the Healthy Choice! Keeping unwanted cats out of already crowded shelters is the most talked about reason. BUT DID YOU KNOW: Having your cat spayed or neutered can benefit their physical and mental health? It decreases your cat’s risk of cancer and makes your cat less temperamental and more affectionate to you and your family. We recommend all cats (male or female) to be surgically...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:45

(TH) Roundworms, hookworms, tapeworms, giardia, coccidia, and toxoplasma are the most common intestinal worms in cats. These worms can cause poor health, stunted growth, poor skin coat, diarrhea with mucous or blood, vomiting, anemia and depression of the immune system.
Most of these parasites can cause diseases in humans, ranging from skin infections to blindness.  This is why it...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:43

Pages