บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาของสัตว์เลี้ยง หรือไม่ว่าจะเป็นการรักษาของคน รวมทั้งการรักษาด้าสุขภาพฟัน สุขภาพร่างกาย หรือรวมไปถึงการทำศัลยกรรม หรือการเสริมความงาม

โดยจะแนะนำคลินิก หรือศูนย์ทันตกรรม หรือศูนย์เสริมความงาม เป็นต้น

(TH) Excess weight is a serious health problem for cats and is common in many countries. The two main causes of obesity are too much food and too little exercise. Other contributing factors can be due to hormonal influences, certain genetic factors, and other disease processes.If you cat is carrying extra weight, it can:Increase the risk of heart disease by forcing the heart to work harder....

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:47

(TH) It’s the Healthy Choice! Keeping unwanted cats out of already crowded shelters is the most talked about reason. BUT DID YOU KNOW: Having your cat spayed or neutered can benefit their physical and mental health? It decreases your cat’s risk of cancer and makes your cat less temperamental and more affectionate to you and your family. We recommend all cats (male or female) to be surgically...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:45

(TH) Roundworms, hookworms, tapeworms, giardia, coccidia, and toxoplasma are the most common intestinal worms in cats. These worms can cause poor health, stunted growth, poor skin coat, diarrhea with mucous or blood, vomiting, anemia and depression of the immune system.
Most of these parasites can cause diseases in humans, ranging from skin infections to blindness.  This is why it...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:43

(TH) Healthy Teeth = Happy Cats. Oral disease and infection is common in cats of all ages, although it is more common in cats 7 years and older. If left untreated, the infection can lead to gum disease, tooth decay and tooth loss. The infection can spread through the bloodstream to cause kidney, liver, lung and heart disease.Common signs of oral disease are: yellow-brown tartar near the gum...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:42

(TH) Laboratory tests are an important means by which your veterinarian can diagnose various disorders that could be affecting your animal's body. Blood chemistry panels provide useful information on the health and function of your cat’s internal organs (pancreas, kidney, intestine, liver, thyroid, and electrolytes). Complete blood counts provide information regarding anemia and oxygen...

Post date: Friday, August 22, 2014 - 17:40

Pages