เคลียร์ให้ชัด ReLEx และเลสิค ต่างกันอย่างไร

ถ้าพูดถึงเลสิกส่วนใหญ่จะรู้จักว่าเป็นเทคนิคการรักษาปัญหาสายตาวิธีหนึ่ง แต่เมื่อพูดถึง ReLEx หลายคนไม่รู้ว่าคืออะไร ซึ่งก็เป็นเทคนิคการรักษาปัญหาสายตาเช่นเดียวกับเลสิค วันนี้จะพาไปเทียบให้ดูกันว่าระหว่างการทำเลสิก และ ReLEx มีความแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันครับ

เลสิก และ ReLEx ต่างก็เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาที่เกิดความผิดปกตอ เช่น สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุได้เหมือนกัน โดยวิธีการทำเลสิกจะมีการแยกชั้นกระจกด้วย เครื่อง Microkeratome ซึ่งชั้นของกระจกตาที่แยกออกมาจะหนาประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาทั้งหมดชั้นกระจกตาแล้วใช้ Excimer Laser ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลาง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวมแล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิมวิธีการทำเลสิคจะมีความรู้สึกตึงๆ หนักๆ ที่ตา เพราะมีการกดทับของเครื่องมือ ส่วนวิธี ReLEx ไม่มีการเปิดชั้นกระจกตาขึ้นมาเหมือนกับวิธีทำเลสิก ในขั้นตอนการผ่าตัดวิธี ReLEx แต่จะมีการเปิดแผลเล็ก ๆ ที่กระจกตา ขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร เพื่อดึงเลนส์ที่ได้รับการแก้ไขแล้วออกทางแผลเล็กนั้น ซึ่งทำให้แผลหายเร็ว มีอาการเคืองน้อยมากเมื่อเทียบกับวิธีทำเลสิคแบบเดิมทำให้รบกวนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาน้อยกว่าการเลสิกเป็นผลให้ตาแห้งน้อยกว่า กระจกตาหลังการผ่าตัดมีความแข็งแรงกว่าวิธีเลสิค

ใครบ้างที่เหมาะกับการรักษาด้วยการทำเลสิก
1. ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อยแล้ว 1 ปี สำหรับคนไข้ที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยในวันที่เข้ารับการตรวจและผ่าตัดด้วยการทำเลสิค
2. ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล หรือโรคที่เกี่ยวกับการขาดภูมิคุ้มกัน สามารถเลสิกได้
3. ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก
4. มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิคอย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้องสำหรับทำเลสิก

หากสนใจอยากทำการรักษาด้วยการทำเลสิก ☛คลิกเลย☚